02 - 9234823

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

บริษัทเค.เค แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 49 / 80 หมู 6 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

เบอร์โทร / แฟกซ์  02 - 9234823

เบอรํมือถือ   089 - 141 - 8454  , 088 - 585 - 6364 , 083 - 231 - 7416

E-mail : kitipongpromat@hotmail.com   

            kitipongpromat@gmail.com