บ้านน็อคดาวน์ แบบเทพื้นคอนกรีต

     บ้านน็อคดาวน์ แบบ เทพื้นธรรมดา รูปแบบนี้จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย ทำโดยการปรับพื้นผูกเหล็ก
และเทคอนกรีต ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 30 เซ็นติเมตร หลังจากนั้นปูด้วยกระเบื้อง หรือวัสดุต่างๆ
ตามคามต้องการของลูกค้า


  • บ้านน็อคดาวน์ แบบยกระดับ มี 1ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องโถง
    บ้านน็อคดาวน์ แบบยกระดับ สามารถทำได้หลายรูปแบบ มีการออกแบบตามความต้องการของบลูกค้าและมีการคุมงบประมาณที่ลูกค้าตั้งเอาไว้ ซึ่งแต่ละแบบ แต่ละฐานโครงสร้างราคาก็จะเปลี่ยนไหเช่น ยกระดั...

  • บ้านน็อคดาวน์ แบบสองชั้น เป็นห้องพนักงาน มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
    บ้านน็อคดาวน์ แบบสองชั้น ออกแบบบ้านตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้สอยของพื้นที่โดยรวม หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ สวนฐานโครงสร้างทำได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและคว...