ออฟฟิศน็อคดาวน์ แบบยกระดับ

ออฟฟิศน็อคดาวน์  แบบยกระดับ

 ออฟฟิศน็อคดาวน์ สามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้ สะดวด รวดเร็ว ผนังและหลังคา สามารถเก็บความเย็นและป้องกันความร้อน ตามแบบใช้เวลาประกอบประมาณ 30 วัน


  • ออฟฟิศน็อคดาวน์ ปากเกร็ด
    ออฟฟิศน็อคดาวน์ แบบเทพื้นคอนกรีต โดยงานพื้นสามารถเทคอนกรีตได้เลย หรือจะทำการลงเข็มก่อนเทคอนกรีตก็ได้ เพระโดยรวมแล้ววัสดุที่ใชในการประกอบจะมีน้ำหนังเบา