ร้านค้า ร้านกาแฟ แบบ น็อคดาวน์ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า สะดวก รวดเร็ว สามารถถอดประกอบใหม่ได้

       ร้านค้า ร้านกาแฟ แบบน็อคดาวน์ สามารถทำขนาดและรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
ออกแบบตามความต้องการจริง สะดวก รวดเร็ว พร้อมเดินระบบไฟฟ้า และระบบประปา ไว้รองรับเรียบร้อย
ใช้เวลาในการประกอบ ประมาณ 7 - 10 วัน