กั้นห้อง ภายในออฟฟิศ บ้าน อาคาร โรงงาน ด้วยระบบ น็อคดาวน์ สะดวก รวดเร็ว สามรถเคลื่อนย้าย ถอดประกอบใหม่ได้

      กั้นห้องภายใน ด้วยระบบน็อคดาวน์  มีความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเสียหาย สามารถปรับเปลียนได้ตามความต้องการ พื้นที่ขณะทำงานไม่สกปรกเลอะเทอะ สามาถทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้เลย